Menu
Your Cart

Şartlar & Koşullar

Şartlar & Koşullar

Kullanım Koşulları

Anılan Web sayfalarının içeriğinin Telif Hakkı ve iş bu web sitesi ve bu sitenin her türlü yasal hakkı Timur Rulman'a aittir. Burada açık olarak verilmeyen hiçbir hakka sahip olduğunuzu iddia edemezsiniz. Timur Rulman'ın önceden yazılı onayı olmadan içeriğinin tümünün ya da bir kısmının herhangi bir biçimde çoğaltılması, aktarılması, dağıtımı ya da sair şekilde kullanımı, aşağıda yazılı koşullara uygun olmadığı sürece yasaklanmıştır. Timur Rulman web sayfalarını bilgisayarınızın üzerinde tarama, bu sayfalardan yalnız kendi kullanımınız için kopya çıktısı almanıza izin vermektedir. Bunların yeniden dağıtımı sadece Timur Rulman'ın yazılı iznine tabidir. Timur Rulman web sayfalarındaki her bir belge, söz konusu belge metninde bildirilen ilave koşullara tabi olabilir.

Bu sitenin ve içeriğinin ticari olmayan bir amaçla kullanımı yasak değildir. Basın bültenlerinin ve genel olarak sınıflandırılmış diğer belgelerin kullanımı, bilginin kaynağı atfen belirtildiği sürece genel iletişimde serbesttir.

Site ve içeriği kullanıcıya kolaylık sağlamak, genel olarak bilgi vermek amacıyla yayınlanmaktadır. Timur Rulman web sayfalarının içeriği, "genel amaca aykırı olmamak şartıyla olduğu gibi" ve "mevcut olduğu sürece" esasına dayanarak verilmiştir. Timur Rulman, web sayfalarının kesintisiz ya da hatasız çalışacağını garanti etmez. Timur Rulman, sayfaları dilediği zaman gözden geçirme ya da erişimi kaldırma hakkını saklı tutar. Bu sayfaların mevcudiyeti, doğruluğu, güvenilirliği ya da içeriği ile ilgili olarak, mülkiyet, ihlalsizlik garantileri ya da satıla bilirliğe ya da belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler de dahil olmak üzere, açık ya da zımni hiçbir türden garanti verilmemektedir. Timur Rulman, bu hizmetin kullanılmasından dolayı ortaya çıkan hiçbir dolaylı ya da direkt, arızi veya sürekli, özel ya da genel, müspet veya menfi zarardan, kar kayıplarından ya da iş kesintisinden, söz konusu zarar olasılığı Timur Rulman'a bildirilmiş dahi olsa sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcıya erişim kolaylığı sağlamak amacına atfen, Timur Rulman, 3. kişilerin sahip olduğu İnternet üzerindeki sitelere linkler verebilir. Üçüncü şahıs sitesine bağlandığınızda, o siteyi kullanmadan önce o sitenin kurallarını incelemeli ve kabul etmelisiniz. Timur Rulman'ın o siteyi ya da o sitede belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

Sunucularımızdan herhangi birine örneğin e-posta ya da Timur Rulman web sayfaları aracılığıyla içerik göndererek, (a) içeriğin yasal mevzuata aykırılık içermeyeceğini, (b) herhangi bir içerik sunmadan önce virüs ya da diğer kirletici ya da yok edici özellikleri karşı tarama yapmak ve bunları silmek için elinizden gelen çabayı göstereceğinizi ve (c) içeriğin sahibi olduğunuzu ya da o içeriği Timur Rulman'a sunmak için kısıtlamasız bir hakka sahip olduğunuzu ve Timur Rulman'ın içeriği bedelsiz olarak yayınlayabileceğini ve/veya içeriğin kendisini ya da içinde tanımlanan her türlü kavramı, herhangi bir mesuliyet ya da yükümlülük olmadan ürünlerimizde kullanabileceğini (d) bize sunduğunuz içerik ile ilgili olarak aleyhimize hukuki muamele başlatmayacağınızı ve herhangi bir 3. kişi sunduğunuz içerikle ile ilgili olarak aleyhimize hukuki işlem başlattığında bu hususta zararlarımızı tazmin edeceğinizi kabul ediyorsunuz.

Timur Rulman, kullanıcılar tarafından sitesine konulan içeriği incelemez ve inceleyemez; bu içerikten sorumlu değildir. Timur Rulman, istediği zaman kullanıcılar tarafından konulan her türlü çıkarabilir.

Timur Rulman, iş bu sitenin yayımını sürekli veya geçici olarak, herhangi bir objektif kritere dayanmaksızın ister belli bir kesim isterse herkes için durdurabilir. Site yayımının bu şekilde durdurulmuş olması yazılı bir akde dayanmayan hiç kimseye Timur Rulman' dan bu nedenle bir talepte bulunma hakkı vermez.